Προγραμματα

Προγραμματα

Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού

Προγράμματα ERP σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).

Έξυπνες συσκεύες

Τα υποσυστήματά για tablets και smart phones, βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών

Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service.

Σύστημα διαχείρισης αποθήκης

Λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το κόστος

Αναγνώριση - Βελτιστοποίηση - Αυτοματισμός και Ολοκλήρωση