Εταιρία

Η RELOADTech είναι ένας ανερχόμενος οργανισμός στον ευρύτερο χώρο των υλοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης και των υπηρεσιών ICT. Δημιουργήθηκε από συμβούλους επιχειρήσεων και μηχανικούς ICT με πολύχρονη εμπειρία και πολύ-επίπεδα γνωστικά αντικείμενα.

Δραστηριοποιούμαστε σε μια σειρά από βασικούς τομείς διαχείρισης της πληροφορίας, όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης και άρα μεγάλο προσδόκιμο αύξησης της εταιρικής αξίας για τους συνεργάτες μας. Γιατί έτσι αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας, σαν συνεργάτες!

Με κέντρο τα Συστήματα Διαχείρισης και τις ακριβείς εκτιμήσεις των επιχειρησιακών αναγκών, υλοποιούμε στιβαρές και ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματισμού ροών εργασίας (BPA) με πλατφόρμες ERP/CRM που ενσωματώνουν εργαλεία αιχμής με την δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν την απόδοση, οδηγώντας το λειτουργικό κόστος χαμηλά και παράγοντας επιχειρησιακές πληροφορίες που επιτρέπουν την λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ανάπτυξης.

Στην RELOADTech επενδύουμε στην ανάπτυξη τεχνολογιών σε κύριους τομείς ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε ιδιόκτητες τεχνολογίες για να δομούμε εικονικά περιβάλλοντα επεξεργασίας (virtualization) και δομές νεφών επεξεργασίας (cloud) που επιτρέπουν κεντρική διαχείριση, επιλεκτική πρόσβαση και επάλληλη ασφάλεια δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση όλων των διεθνών πρωτοκόλλων επιχειρησιακής λειτουργίας και ασφαλείας με προσιτό κόστος και μέγιστη ευελιξία.

Αλλά κυρίως στην RELOADTech επενδύουμε στους ανθρώπους μας καθώς πιστεύουμε ότι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιό μας και την εγγύηση για την μακροβιότητα και επιτυχία μας.