Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης σχέσεων πελατών

SERVICE OVERVIEW

Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service.