Έξυπνες συσκεύες

Έξυπνες συσκεύες

SERVICE OVERVIEW

Τα υποσυστήματά για tablets και smart phones, βοηθούν τη σύγχρονη επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγξει τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της με την αγορά, επιτρέποντας στα στελέχη της να ολοκληρώνουν το έργο, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν και στο γραφείο τους.