Συμβουλευτικη

Συμβουλευτικες υπηρεσιες

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

ISO/ICM 9000: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) λειτουργίας και παροχής προϊόντων και υπηρεσιών. ISO/ICM 27000: Οικογένεια Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων (ISMS) και Διασφάλισης Λειτουργίας (BQS).

Yπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπηρεσία DPO. Παροχή ενημέρωσης και συμβουλών προς τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων και τους υπαλλήλους αυτών σχετικά με από τον κανονισμό  GDPR και τις υποχρεώσεις αυτού.

GDPR

Υπηρεσίες συμμόρφωσης, μελετης, υλοποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Αναγνώριση - Βελτιστοποίηση - Αυτοματισμός και Ολοκλήρωση