Σύστημα διαχείρισης αποθήκης

Σύστημα διαχείρισης αποθήκης

SERVICE OVERVIEW

Λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το κόστος και να διαχειρίζεται όλους τους πόρους των αποθηκών (χώρο, άτομα, αποθέματα, εξοπλισμό).