Υπηρεσιες πληροφορικης

Υπηρεσιες πληροφορικης

Επαναφορά δεδομένων

Ανάκτηση δεδομένων σκληρών δίσκων, συστοιχίας RAID, USB flash και άλλα.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Διαχείριση οποιασδήποτε μορφής κινδύνων, προσδιορισμού και αξιολόγησής τους και στη συνέχεια προτάσεις για την υλοποίηση των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση αυτών.Ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στη

Υπηρεσίες δικτύων

Μέσω εξειδικευμένων και πιστοποιημένων συμβούλων αναπτύσσουμεμεθοδικά τα κατάλληλα συστήματα μαζί με τους πελάτες/συνεργάτες μας,σε μια δομημένη και σταδιακή προσπάθεια παροχής αξίας προς αυτούς.

Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων

Κέντρο δεδομένων

Στο πλαίσιο του «όλα-as-a-service», η RELOADTech χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής δημιουργεί ιδιωτικά υπολογιστικά νέφη για την υλοποίηση σύγχρονων μοντέλων παροχής ICT υπηρεσιών. Software-as-a-Service (SaaS) Πρόσβαση σε επιχειρησιακό λογισμικό (ERP, CRM, e-Mail, Calendaring, κ.α.)

Αναγνώριση - Βελτιστοποίηση - Αυτοματισμός και Ολοκλήρωση