Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού

Σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού

SERVICE OVERVIEW

Προγράμματα ERP σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS).