Αγγελία για Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων ( IT Specialist).

Αγγελία για Μηχανικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων ( IT Specialist).

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Βασικά καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε έργα ΙΤ
 • Γνώσεις Δικτύων (Routing, Switching, βασικές γνώσεις)
 • Επίλυση προβλημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Hardware – Software
 • Windows Server: Βασικές γνώσεις διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Γνώση δικτύων (TCP/IP, Firewalling, Routing, DNS/DHCP)
 • Γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows
 • Γνώση βασικών αρχών ασύρματης δικτύωσης
 • Iκανότητες στην παρουσίαση λύσεων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και MS-Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα
  εργασίας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές
  υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Πτυχίο ΑΕΙ, TEI, IEK με εξειδίκευση στην πληροφορική
 • Γνώση χειρισμού Microsoft Exchange Server, Active Directory, Firewall
  Appliances, Network configuration
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
 • Εμπειρία σε εργαλεία reporting και αυτοματισμούς

Παροχές:
Η Εταιρία προσφέρει

 • προοπτικές εξέλιξης
 • εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • αποδοχές ανάλογες των προσόντων