Αγγελία για Σύμβουλο Μηχανογράφησης (ERP/CRM)

Αγγελία για Σύμβουλο Μηχανογράφησης (ERP/CRM)

Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Βασικά καθήκοντα:

 • Παραμετροποίηση εφαρμογών, Υλοποίηση Έργων
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε έργα ERP/CRM

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων SQL (Scripting), επιθυμητή η ύπαρξη εμπειρίας
  σε ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων (Custom)
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Iκανότητες στην παρουσίαση λύσεων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και MS-Office
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα
  εργασίας
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές
  υποχρεώσεις

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

 • Εμπειρία σε προγράμματα Entersoft
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές ERP & CRM
 • Εμπειρία σε εργαλεία reporting και αυτοματισμούς

Παροχές:
Η Εταιρία προσφέρει

 • προοπτικές εξέλιξης
 • εργασία σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • αποδοχές ανάλογες των προσόντων