Firewall

Firewall

SERVICE OVERVIEW

Τι είναι το Firewall.

Το firewall είναι λογισμικό ή συσκευή που εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα δίκτυο, ελέγχει την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κυκλοφορία δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων για τον εντοπισμό και τον αποκλεισμό απειλών.

Τα firewall χρησιμοποιούνται τόσο για εταιρική όσο και ιδιωτική χρήσης και πολλές συσκευές διαθέτουν ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Για παράδειγμα, όλοι οι υπολογιστές Mac, Windows και Linux όπως και τα ρούτερ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων διαθέτουν προ εγκατεστημένο firewall, μιας και θεωρείται βασικό συστατικό της ασφάλειας δικτύων. Το firewall, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάτι αντίστοιχο με έναν συναγερμό με access control που τοποθετούμε σε ένα κτήριο.

Γιατί είναι σημαντικά τα firewall;  FaaS (Firewall As A Service)

Ένα firewall-as-a-service (FWaaS) παρέχει γενική προστασία πρόσβασης στο δίκτυο, έλεγχο και παρακολούθηση σε όλες τις σύγχρονες υποδομές πληροφορικής. Προστατεύουν το εσωτερικό μας δίκτυο σε σχέση με το διαδίκτυο. Χωρίς αυτό μπορεί εύκολα είτε να εισέλθει κάποιος χάκερ στο δίκτυό μας, είτε να εισέλθει κακόβουλο λογισμικό και κατά συνέπεια να διαρρεύσει πληροφορία προς τα έξω. 

Πώς λειτουργεί ένα firewall;

Ένα firewall (τείχος προστασίας) δημιουργεί ένα σύνορο μεταξύ ενός εσωτερικού δικτύου και του διαδικτύου. Δηλαδή, ουσιαστικά με το τείχος προστασίας προστατεύουμε την “περίμετρο¨ του δικτύου μας καθώς ελέγχουμε όλα τα “πακέτα” που εισέρχονται και εξέρχονται από το φυλασσόμενο δίκτυο. Καθώς το firewall ελέγχει τα “πακέτα” που εισέρχονται και εξέρχονται στο δίκτυο μας, χρησιμοποιεί ένα σύνολο προκαθορισμένων κανόνων για τη διάκριση μεταξύ καλοηθών και κακόβουλων πακέτων.

Ο όρος “πακέτα” αναφέρεται σε κομμάτια δεδομένων που έχουν μορφοποιηθεί για μεταφορά στο Διαδίκτυο. Τα “πακέτα” περιέχουν τα ίδια τα δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα, όπως από πού προήλθαν. Τα τείχη προστασίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες πακέτου για να καθορίσουν εάν κάθε πακέτο συμμορφώνεται με το σύνολο κανόνων. Εάν δεν το κάνει, το πακέτο θα αποκλείεται από την είσοδο στο φυλασσόμενο δίκτυο.

Οι κανόνες μπορούν να διαμορφωθούν με βάση πολλές παραμέτρους σε σχέση με τα πακέτα, όπως για παράδειγμα:

  • Η πηγή τους.
  • Ο προορισμός τους.
  • Το περιεχόμενό τους.

Και πολλά άλλα…

Xρήση

Οι πελάτες λαμβάνουν μια υπηρεσία που βασίζεται στα πιο πρόσφατα συστήματα τείχους προστασίας επόμενης γενιάς (NGFW). Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα ανίχνευσης και αποτροπής εισβολής για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σας. Προαιρετικά, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν ειδικά ατομικά μέτρα άμυνας σε επίπεδο εφαρμογών του τείχους προστασίας για τον εντοπισμό και την άμυνα έναντι κατανεμημένων και έξυπνων επιθέσεων. 

Για το σκοπό αυτό, αξιολογούνται μεγάλοι όγκοι λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την κίνηση δεδομένων όλων των εφαρμογών Ιστού, όπως επιθεώρηση πακέτων σε βάθος, SSL και SSH. Οι κανόνες που βασίζονται στη φήμη και οι λειτουργίες ποιότητας υπηρεσίας ολοκληρώνουν τις κατάλληλες άμυνες του τείχους προστασίας.

Τα firewall χρησιμοποιούνται τόσο σε εταιρικές όσο και σε οικιακές εγκαταστάσεις. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις τα ενσωματώνουν σε μια στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών ασφάλειας αλλά και καταγραφής συμβάντων, σε συνδυασμό με άλλες συσκευές κυβερνοασφάλειας. Μπορούν να εγκατασταθούν είτε για να προστατέψουν την “περίμετρο” του δικτύου μίας επιχείρησης από εξωτερικές απειλές, είτε εντός του δικτύου για τη δημιουργία ανεξάρτητων τμημάτων (πχ διαχωρισμός λογιστηρίου με γραμμή παραγωγής κ.ο.κ.)  και την προστασία τους από εσωτερικές απειλές.

Διατηρούν ένα αρχείο συμβάντων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές του δικτύου ( IT Administrator) για τον εντοπισμό μοτίβων και τη βελτίωση των κανόνων ασφάλειας. Οι κανόνες θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για να συμβαδίζουν με τις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η αρχιτεκτονική cloud FWaaS μεγαλώνει και συρρικνώνεται ανάλογα με τις ανάγκες για να παρέχει αρχιτεκτονική σωστού μεγέθους για όλες τις ανάγκες.

Reloadtech FWaaS Platform

Τιμές βασικής υπηρεσίας ανά μήνα (περιλαμβάνει content filtering και Antivirus) 

1 – 25 χρήστες 150,00€ / Μήνα

26 – 50 χρήστες 300,00€ / Μήνα

51 -100 χρήστες 450,00€ / Μήνα